Tørrelofter eller pulterkamre i mange fuldmurede bygninger (før 1960´erne) kan laves om til tagboliger.

Nye tagboliger finansierer tit et tiltrængt, nyt tag og en energirenovering – og kan samtidig forbedre boligforeningens driftsøkonomi.

Hvor lukrative tagboliger er afhænger af boligpriser og byggeomkostninger. Denne simple beregner giver et fingerpeg om potentialet i jeres bygning.